Main menu:


Privacy

Het belang van het interview
Een onderzoek als BNB heeft alleen waarde als het representatief is. Vandaar dat 1.800 adressen volledig willekeurig zijn geselecteerd en heel Nederland beslaan. Het is belangrijk dat voldoende mensen uit alle bevolkingsgroepen meedoen: jong en oud, arm en rijk, met of zonder partner, woonachtig in de stad of op het platteland, geboren in Nederland of in een ander land.

Maar hoe staat het met de privacy van de geïnterviewden?
TNS NIPO werkt volgens de Gedragscode van de Europese Vereniging voor Opinie- en Marktonderzoek en de Gedragscode voor de Bescherming van Persoonsgegevens. Alle antwoorden van alle geïnterviewden worden anoniem verwerkt en strikt vertrouwelijk behandeld. De gegevens die worden verzameld, gebruikt de Radboud Universiteit alleen in het kader van wetenschappelijk onderzoek.