Main menu:


Achtergrond onderzoek

Wat houdt het onderzoek Beeld van de Nederlandse Bevolking (BNB) in?
Met BNB brengt de Radboud Universiteit Nijmegen de leefsituatie, gewoonten en overtuigingen van de Nederlandse bevolking in kaart. Om goed inzichtelijk te maken hoe Nederlanders leven en wat ze van diverse, belangrijke aspecten van hun leven vinden, komen in het onderzoek tal van onderwerpen aan bod:

  • partner en gezin;
  • ouders en kinderen;
  • politiek en religie;
  • onderwijs en werk;
  • clubs en verenigingen;
  • televisie en internet.

Waarom wordt BNB gehouden?
De Radboud Universiteit gebruikt de resultaten van BNB voor wetenschappelijke doeleinden. De universiteit publiceert regelmatig over de leefsituatie en meningen van de Nederlandse bevolking. Deze publicaties gebruikt de overheid weer als input voor het ontwikkelen en aanpassen van beleid. De resultaten van het onderzoek van de Radboud Universiteit halen geregeld de media. Misschien leest of hoort u er meer over te zijner tijd. Ook komt een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek op deze website.

Hoe gaat BNB in zijn werk?
De Radboud Universiteit heeft onderzoeksbureau TNS NIPO gevraagd de vraaggesprekken voor BNB uit te voeren. Het onderzoek richt zich op Nederlanders tussen de 18 en 70 jaar. In totaal zijn 1.800 adressen geselecteerd, verspreid over heel Nederland. Deze adressen zijn volledig willekeurig gekozen. EnquĂȘteurs van TNS NIPO gaan bij deze adressen langs om een vraaggesprek af te nemen. Tijdens dit gesprek komen de leefsituatie, voorkeuren en meningen aan bod.